-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44577 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:17

گاهي مشاهده ميشود خانوادهها در حالي كه دختر كوچكتر به ازدواج راضي و متمايل است، به دليل وجود خواهر بزرگتر در خانه، از ازدواج او جلوگيري ميكنند و اين كار خود را چنين توجيه ميكنند كه ازدواج خواهر كوچكتر بر خلاف عرف جامعه بوده و موجب خرد شدن شخصيت خواهر بزرگتر ميشود و نيز سبب ميگردد خواهر بزرگتر در ازدواج شتابزده عمل كند و در نتيجه ضرر ببيند، نظر اسلام در اينباره چيست؟

اين توجيه از نظر اسلام مردود است چرا كه اسلام نسبت به مسأله ازدواج حساسيت فراواني نشان داده است و هيچ گونه مانع تراشي بيهوده و برپايي سنتهاي باطل را نميپذيرد. خداي متعال ميفرمايد: وَ أَنكِحُواْ الاْ ?َيَـَمَيَ مِنكُم...; مردان و زنان بي همسر خود را همسر دهيد; همچنين غلامان و كنيزان صالح و درستكارتان را; اگر فقير و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بي نياز ميسازد; خداوندگشايش دهنده و آگاه است.(نور،32) و نميتواند يكي را به خاطر ديگري از حق مسلم خويش و سنت حسنه ازدواج محروم كرد، به ويژه اگر خطر گرفتاري در مفاسد و يا دشواريهايي در اين خصوص احتمال داده شود; همچنين بايد توجه داشت كه متأسفانه در جامعه مسلمانان، سنتهايي رايج گشته كه با روح اسلام سازگاري ندارد و بايد با آنها مبارزه كرد و اين مورد يكي از سنتها شئونات نادرست اجتماعي است; چه اين كه بسا خواهر يا برادر بزرگتر اساساً نخواهد ازدواج كند و يا آمادگي لازم را نداشته باشد و اين نبايد باعث آزار ديگران شود و يا به تصميمهاي نادرستي بينجامد.

در هر صورت، از نظر اخلاق اسلامي، اگر بتوان با حفظ حقوق، راهكاري انديشيد كه ديگران آزرده نشوند، مناسبتر است و به ديگر سخن رعايت سنن اجتماعي و رسوم رايج چنان چه بر خلاف شرع نباشد، مطلوب است، هر چند در اين مورد به نظر نميرسد حرمت خواهر بزرگتر پايمال شود و او ميتواند با حفظ شكيبايي خود به ازدواج موفقي دست يابد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.